Rekrutacja

W projekcie przewidziano rekrutacje ciągłą - w okresie grudzień 2016 do czerwiec 2017.  Dokumentacja rekrutacyjna oraz formularze zgłoszeniowe pojawią się niebawem na naszej stronie www, będą dostępne również w Biurze Projektu. Zachęcamy Państwa do przybycia na bezpośrednie spotkania informacyjne, na terenie Zielonej Góry na których nasz Zespół Projektowy przedstawi zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści dla uczestników – na spotkaniach rekrutacyjnych będzie możliwość zgłoszenia do projektu oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych wspólnie z specjalista ds. rekrutacji i promocji. Termin i miejsce spotkań informacyjnych zostanie zamieszczone w zakładce Aktualności.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób otwarty i ciągły na terenie całego województwa lubuskiego od XII. 2016r. do VI.2017 r.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe jest w Biurze Projektu na ul. Kościelnej 2 (III piętro) w Zielonej Górze osobiście w godz. 7.00- 15.00 (od pon do pt), listownie na adres biura lub telefonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakłądce "Dokumenty"

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie (listem lub e-mailem).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.