Dla kogo

Projekt skierowany jest do 70 osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne, wyłącznie biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, zamieszkujacych na obszarze województwa lubuskiego.

Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), pozostająca bez prazy niezarejstrowana w PUP jako bezrobotna

Osoba w wieku 30 lat i więcej - to osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ma ukończone 30 lat lub więcej

Osoba o niskich kwalifikacjach - to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie (wykształcenie ponadgimnazajle włącznie), wykształcenie określane w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie w szczególności osoby, któych sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne.