ZAPYTANIA OFERTOWE

06.03.2017 Informacja o wyniku postępowania

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informację o wyniku postępowania dotyczącego realizacji szkoleń zawodowych w ramach Projektu "To jest Twoja szansa!" nr RPLB.06.02.00-08-0006/16

Oceny ofert dokonano 03.03.2017 r. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

NS Konsulting Sp. z o.o.

ul. Skromna 5

20 - 704 Lublin

Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia protokołu postępowania na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę (z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania należy przesłać w formie pisemnej na adres:

PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kulczyńskiego 2

38 - 440 Iwonicz Zdrój

Z dopiskiem: Dotyczy projektu „To jest Twoja szansa!” nr RPLB.06.02.00-08-0006/16